Hvilket kursus skal jeg vælge?

Kursus i psykisk førstehjælp
- 2 dage

Der undervises i psykisk førstehjælp efter KLIPS-metoden, og deltagerne får en grundig indføring i angst, depression, misbrug og psykose.

Efter endt kursus er alle deltagere i stand til at spotte tidlige og akutte tegn på psykisk mistrivsel og ved hvordan de skal støtte en kollega eller andre til hurtigst muligt at få den rette hjælp.

Kurset er inklusive mad, drikke, kursusbog og diplom fra Psykiatrifonden.

Tilmelding til kursus

Kontakt

Kursus i psykisk førstehjælp + stress
- 3 dage

Der undervises i psykisk førstehjælp efter KLIPS-metoden, og deltagerne får en grundig indføring i angst, depression, misbrug og psykose. Der tilføjes en ekstra dag med grundig behandling af stress, inklusive øvelser, og et brush up af de to første dage.

Dette sikrer at kurset ikke blot er et interessant indspark, og sandsynligheden for at deltagerne husker handleplan og hovedpointer bliver øget.

Efter endt kursus er alle deltagere i stand til at spotte tidlige og akutte tegn på psykisk mistrivsel og ved hvordan de skal støtte en kollega eller andre til hurtigst muligt at få den rette hjælp.

Kurset er inklusive mad, drikke, kursusbog og diplom fra Psykiatrifonden.

Tilmelding til kursus

Kontakt

Kombineret kursus i psykisk og fysisk førstehjælp
- 3 dage

0-100 tilbyder nu kursus i fysisk førstehjælp i samarbejde med virksomheden Simpel førstehjælp.

Alle instruktører har en baggrund fra enten Redningsberedskabet eller fra ambulancetjenesten og er godkendte instruktører af Dansk Førstehjælpsråd.

På dette kombinerede kursus undervises derudover i psykisk førstehjælp efter KLIPS-metoden, og deltagerne får en grundig indføring i angst, depression, misbrug og psykose.

Efter endt kursus er alle deltagere i stand til at spotte tidlige og akutte tegn på psykisk mistrivsel og ved hvordan de skal støtte en kollega eller andre til hurtigst muligt at få den rette hjælp.

Kurset er inklusive mad, drikke, kursusbog og diplom fra Psykiatrifonden.

Tilmelding til kursus

Kontakt

Kombineret kursus i psykisk og fysisk førstehjælp + stress
- 4 dage

0-100 tilbyder nu kursus i fysisk førstehjælp i samarbejde med virksomheden Simpel førstehjælp.

Alle instruktører har en baggrund fra enten Redningsberedskabet eller fra ambulancetjenesten og er godkendte instruktører af Dansk Førstehjælpsråd.

På dette kombinerede kursus undervises derudover i psykisk førstehjælp efter KLIPS-metoden, og deltagerne får en grundig indføring i angst, depression, misbrug og psykose.

Der tilføjes en ekstra dag med grundig behandling af stress, inklusive øvelser, og et brush up af de to første dage med psykisk førstehjælp.

Dette sikrer at kurset ikke blot er et interessant indspark, og sandsynligheden for at deltagerne husker handleplan og hovedpointer bliver øget.

Efter endt kursus er alle deltagere i stand til at spotte tidlige og akutte tegn på psykisk mistrivsel og ved hvordan de skal støtte en kollega eller andre til hurtigst muligt at få den rette hjælp.

Kurset er inklusive mad, drikke, kursusbog og diplom fra Psykiatrifonden.

Tilmelding til kursus

Kontakt