MENTOR OG SKP

Mentor

0-100 tilbyder mentorstøtte i henhold til 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats'.

Vi har god erfaring med at støtte borgere til job og uddannelse og vores mentorkorps består af professionelle med mange kompetencer. Vi hylder forskelligheden!

Vores tilgang er anerkendende og coachende og fokuserer på borgerens styrker.

Ud over det arbejder vi professionelt med netværk og kan hjælpe borgere derigennem. 

 

Vores kernekompetencer er støtte til mennesker med:

Angst

Depression

Stress

Psykoser

PTSD

OCD

Personlighedsforstyrrelser

Selvskadende adfærd

I vores kommunikation med kommunen benytter vi os af krypteret mail og behandler følsomme personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 

Støtte-kontaktperson

0-100 tilbyder arbejde som støtte-kontaktperson efter servicelovens §85.

 

Vi arbejder Recovery-orienteret og har en stærk tillid til at det enkelte menneske kan lære at komme sig, helt eller delvis af psykiske lidelser. 

 

Det er vigtigt at have et socialt netværk der bakker op når man er ramt af psykisk lidelse, og derfor underviser vi altid borgeren i at styrke og opbygge dette, gerne ved brug af åben dialog. Når det er nødvendigt støtter vi med medicinpædagogik. Det hjælper borgeren til at gå i dialog med sin psykiater om hvordan medicinen virker og ikke virker. Noget som kan være en kæmpe udfordring for mange.

 

Vi er garant for en god tværprofessionel indsats hvor vi er tovholdere sammen med borgeren.