Vi har allerede et psykologberedskab via vores forsikring!

Og bliv endelig ved med det! Psykisk førstehjælpere i virksomheden er en hjælp til at dem der har brug for det rent faktisk benytter sig af denne gode ordning. 

Man ved at en stor del af dem der har behov for hjælpen ikke søger den selv, men at det har en effekt når andre støtter til at søge hjælpen.

Det er lidt som at have en bil uden luft i dækkene.

Man kan godt komme et stykke, men ikke hele vejen.

Psykisk førstehjælpere puster luft i dækkene så I får fuldt udbytte af forsikringsordningen.

 

Vi er godt med når det gælder stress!

Godt at høre, fortsæt den gode kamp for at fastholde medarbejderne! 

Vidste I at stress, angst og depression har mange overlappende symptomer og at det kan være skadeligt at behandle det ene som det andet?

Et kursus i psykisk førstehjælp hjælper til at skille tingene ad og oven i købet får man en beredskabsplan til de medarbejdere der viser tegn på angst og depression. I mange år har man kun haft stress i fokus, men det er mindst lige så vigtigt at kigge på de andre lidelser man kan udvikle. Hvorfor ikke gøre det når nu man i forvejen tænker i forebyggelse og fastholdelse af gode medarbejdere? 

 

Vi har ikke råd til dyre kurser

Bare rolig, I behøves ikke sende 300 medarbejdere på kursus. Faktisk vil bare en enkelt medarbejder/leder kunne gøre en forskel som psykisk førstehjælper i jeres virksomhed. 

Jo flere I finder råd til at sende afsted jo mere fintmasket bliver jeres trivselsberedskab selvfølgelig.

 

Hvordan kan du undervise i psykisk førstehjælp og diagnoser når du hverken er psykolog eller psykiater?

Materialet i psykisk førstehjælp ligger inden for rammerne af min uddannelse, efteruddannelse og erfaring fra socialpsykiatrien og som mentor.

Jeg hævder ikke at have samme ekspertise som en psykolog eller psykiater, og jeg underviser heller ikke i at diagnosticere.

Dog er det helt på sin plads at have en velbegrundet idé om hvilken retning man skal hjælpe folk I, og hvilke lidelser det kunne være de kæmper med.

Den endelige udredning udføres af professionelle og ikke den psykiske førstehjælper. 

 

Jeg tvivler på det har nogen effekt!

De videnskabelige undersøgelser

fra Australien peger på følgende

effekter af kurset:

• Psykisk Førstehjælp forbedrer deltagernes

   mulighed for at genkende psykiske

   problemer.

• Psykisk Førstehjælp reducerer deltagernes

   afstandstagen til mennesker med

   psykisk sygdom.

• Psykisk Førstehjælp giver deltagerne

   større selvsikkerhed i forhold til at

   hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

Psykisk Førstehjælp fremmer hjælpeindsatser,

og mange deltagere har efterfølgende

oplevet konkrete situationer, hvor

kurset i Psykisk Førstehjælp hjalp dem til

at handle bedre.